Squirrel Logo

Het Euro Symbool

Johan Vromans
Articles


Zie voor referenties de officiële Web site van de Europese Unie.

De constructietekening op deze site laat nogal wat aan duidelijkheid te wensen over. Dit is de officiële constructietekening:

 euro0.gif

Een duidelijker tekening

 euro1.gif

Er ontbreekt één gegeven: hoe ver de dwarsbalken aan de linkerzijde uitsteken.

Mijn persoonlijke inschatting is dat de lengte van de onderste dwarsbalk (horizontaal gemeten van de punt linksonder tot de punt rechtsboven) gelijk is aan de middellijn van de binnencirkel (10x).

Deze illustratie is ook beschikbaar in Encapsulated PostScript formaat.

Het vullen van de tekening

 euro2.gif

De juiste waarde van de vulling wordt op 1 januari 1999 vastgesteld.

Het resultaat

 euro3.gif

Het euro-logo kan worden opgebouwd met geel op een lichte achtergrond of geel op een blauwe achtergrond.

De referenties voor vierkleurendruk zijn:

  • geel = Geel 100 (PMS Geel)
  • blauw = Cyaan 100 + Magenta 80 (PMS Reflex Blauw).

Downloadable fonts

Beschikbaar voor download:© Copyright 2003-2018 Johan Vromans. All Rights Reserved.
articles/Euro.html last modified 15:40:02 15-May-2004