Squirrel Logo

Social networks

Johan Vromans
Social networks


Many social networks are currently in use by many people. Facebook, Twitter, WhatsApp, to name a few.

I do not participate in these networks. And I do not have the intention of doing that in the forseeable future. I have a real life, real people around me, and no intentions to waste my time on facebook, twitter, and so on. So please, do not send me invites since I will simply ignore them.

You can find everything you need to know about me on this web site.

Veel mensen zijn tegenwoordig aangesloten bij sociale netwerken als Facebook, Twitter en WhatsApp.

Ik doe daar niet aan mee, en ik verwacht dat ook niet in de nabije toekomst te gaan doen. Ik heb een echt leven, echte vrienden, en geen zin om mijn tijd te verdoen met facebooken en twitteren en zo. Doe dus geen moeite om mij uitnodigingen te sturen, ik ga er toch niet op in.

Alles was je over mij zou willen weten kun je vinden op deze webstek.© Copyright 2003-2018 Johan Vromans. All Rights Reserved.
socnet.html last modified 11:21:39 14-Jun-2016